Energie Simulatie

elektriciteitsvoorziening van een fictief eiland

Vak: Biologie
Niveau: 4 of 5 havo of vwo
Lesmateriaal:

Leerlinghandleiding Economie simulatie (wordt geleverd met bestelling)

Tijdsbesteding: 2 à 3 lesuren
Benodigd: Tablet of PC met Firefox of Chrome
Concepten: Markt, marktfalen, vraag en aanbod, evenwichtsaanbod, vaste en variabele kosten, marginale kosten en –opbrengst, externaliteiten, consumenten- en producten-surplus, vaste activa en afschrijvingen, budget en subsidies.
Contact: Voor vragen en/of meer informatie over de simulatie mail naar foodvalleynetwerk@wur.nl

 

Wat gaan de leerlingen doen?

De leerling stapt in de schoenen van een Wageningse econoom en moet de elektriciteitsvoorziening van een fictief eiland beheren gedurende de periode 2013-2053. Hij/zij ontdekt hoe de elektriciteitsmarkt reageert bij verschillende keuzes aangaande de capaciteit (het aanbod). De simulatie confronteert de leerling daarnaast met een aantal trade-offs die investeringen in de verschillende energie technologieën (kolen, gas, wind, nucleair) met zich meebrengen. De simulatie draait rondom het concept van vraag en aanbod.

De simulatie:

Gaat over op manier economie met energie verbonden is.

Laat zien hoe belangrijke economische onderwerpen toegepast kunnen worden op de elektriciteitsmarkt.

Laat zien hoe met het begrip capaciteit omgegaan en gerekend moet worden.

Laat zien hoe de elektriciteitsvoorziening van een eiland er over 40 jaar uit moet zien.