Papegaaien Simulatie

red de geelvleugelamazone op Bonaire!

Vak: Biologie
Niveau: 4 of 5 vwo
Lesmateriaal: lesbrief Red de papegaai op Bonaire (wordt geleverd met bestelling)
Tijdsbesteding: 2 à 3 lesuren
Benodigd: tablet of PC met Firefox of Chrome
Concepten: (a)biotische factoren, predatoren, beperkende factor, draagkracht, populatiedichtheid, ecosysteem, (on)beperkte hulpbronnen, biologisch evenwicht, geboorte- en sterftecijfers, tolerantiegrenzen/gebied
Contact: Voor vragen en/of meer informatie over de simulatie mail naar foodvalleynetwerk@wur.nl

Wat gaan de leerlingen doen?

De leerling kruipt in de huid van een wild-life onderzoeker en krijgt de opdracht van de papegaaienopvang op Bonaire om te onderzoeken welke elementen van belang zijn voor het voortbestaan van de Geelvleugel Amazone papegaai. Hij/zij ontdekt hierbij eerst de overlevingsfactoren van de papegaaienpopulatie en haar natuurlijke en minimale grootte. Daarna wordt gekeken naar alle bedreigingen die de papegaaien ondervinden en wordt onderzocht hoe die op het eiland verminderd kunnen worden, zodat de papegaaienpopulatie weer op kan bloeien.

De simulatie:

Berekent voor een duur van 100 jaar de ontwikkeling van de populatie op basis van willekeurige-waarden-kansberekening

Geeft inzicht in de invloed van diverse overlevingsfactoren, zoals nestaantal, overlevingscijfer, droogte en startpopulatie

Geeft inzicht in de effecten van diverse bedreigingen, zoals stropers, vegetatievraat door geiten en ezels en predatie van kuikens door ratten en katten

Geeft leerlingen handreikingen om een beheersplan op te baseren