Wolkenfysica Simulatie

beheer het weer!

Vak: Natuurkunde
Niveau: 5 vwo
Lesmateriaal: Lesbrief Wolkenfysica Simulatie en NLT module Summer in the City (wordt geleverd met bestelling)
Tijdsbesteding: 2 à 3 lesuren
Benodigd: Tablet of PC met Firefox of Chrome
Concepten: grenslaag, straling, warmte, energiebalans, vochtbalans, verdamping, flux
Contact: Voor vragen en/of meer informatie over de simulatie mail naar foodvalleynetwerk@wur.nl

Wat gaan de leerlingen doen?

In de Wolkenfysica Simulatie kruipt de leerling in de huid van een meteorologisch onderzoeker, zoals op de universiteit of het KNMI. In deze simulatie gebruikt hij/zij natuurkundekennis om de basisprincipes van het weer te leren. De leerling ontdekt de in- en uitgaande bronnen van energie en luchtvochtigheid en hoe de verhouding tussen die stromen het weerbeeld bepalen. De nadruk ligt daarbij op temperatuur, luchtvochtigheid en wolkenvorming in de grenslaag.

De simulatie:

Gaat over de ontwikkeling van de atmosferische grenslaag gedurende de dag

Berekent onder andere de energie- en vochtbalans, en de interactie van de grenslaag met het oppervlak, die sturend voor de balansen is

Geeft inzicht in de verschillende facetten van de energiebalans en hoe die gekoppeld is aan de temperatuurhuishouding

Geeft inzicht in de verschillende facetten van de vochtbalans en hoe die gekoppeld zijn aan de luchtvochtigheid en wolkenvorming